ค้านเปิดกาสิโน

ค้านเปิดกาสิโน

นิด้าโพล-สวนดุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่ค้านเปิดกาสิโน ชี้มอมเมาติดพนัน ภาคประชาชนผิดหวังแนวคิด รมว.พม.-ผบ.ตร. หนุนอบายมุขสร้างปัญหาครอบครัว บี้ คสช.และ สปช.เร่งปฏิรูปตำรวจ

ค้านเปิดกาสิโน

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ข้อเสนอตั้งบ่อนกาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.2558 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,501 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับกรณีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กลุ่มหนึ่งเสนอตั้งบ่อนกาสิโนเพื่อดึงเงินเข้ารัฐ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.96 ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ เพราะการพนันเป็นอบายมุขที่ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม เป็นการมอมเมาให้คนติดการพนัน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อีกทั้งหวั่นเกรงในเรื่องของผลกระทบที่จะตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม การลักเล็กขโมยน้อย เป็นต้นFIFA55

ขณะที่ ร้อยละ 37.04 เห็นด้วยกับข้อเสนอ เพราะทุกวันนี้ในประเทศไทยมีบ่อนที่ผิดกฎหมายอยู่แล้ว ควรทำให้ถูกกฎหมาย คนไทยจะได้ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศออกไปเล่นในต่างประเทศ ทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ และร้อยละ 8.00 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจข่าวพนัน

เมื่อถามประชาชนที่เห็นด้วยกับข้อเสนอตั้งบ่อนกาสิโน เกี่ยวกับรูปแบบการตั้งบ่อนกาสิโน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 36.51 ระบุว่าควรอนุญาตให้เปิดบ่อนเสรี โดยรัฐเก็บค่าสัมปทานและภาษี รองลงมาร้อยละ 32.01 ระบุว่าควรสร้างเป็นบ่อนกาสิโนระบบปิดที่เก็บค่าเข้าในอัตราที่สูงและตั้งอยู่ในศูนย์ประชุมนานาชาติ แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ร้อยละ 27.16 ระบุว่าควรให้รัฐเป็นเจ้าของบ่อนกาสิโนเองทั้งหมดสมัคร ฟีฟ่า55

ช่องทางการติดต่อ